fbpx

Ubezpieczając nieruchomość zakupioną na kredyt hipoteczny mamy do wyboru dwie opcje: samodzielnie znaleźć odpowiadającą nam polisę, bądź skorzystać z oferty banku. W obydwu przypadkach wykupujemy przeważnie polisę w formule pakietowej. Zawiera ona szereg elementów składających się na ochronę naszej nieruchomości, a jednym z nich jest ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem. Kradzież jest ryzykiem, od którego możemy się również ubezpieczyć w wersji dodatkowej. Wykupujemy wtedy niezbędne nam rozszerzenia. 

Rozszerzenie zakresu ochrony 

Jeżeli chcemy optymalnie ochronić nasze mienie na wypadek kradzieży z włamaniem, powinniśmy wykupić dodatkową polisę obejmującą również mienie ruchome. Do aktyw ruchomych należą ruchomości zwykłe (meble, sprzęt AGD czy narzędzia), ruchomości specjalne (biżuteria i przedmioty kolekcjonerskie) i sprzęt elektroniczny. Należy też wziąć pod uwagę elementy stałe, które nie mogą zostać skradzione, lecz zniszczone podczas w trakcie włamania. Elementem stałym jest np. wyposażenie łazienki, kuchni czy kominek. 

kamera przemysłowa na budynku

Wykupując ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem trzeba przede wszystkim właściwie oszacować wartość naszej nieruchomości. W tym celu stosuje się system pierwszego ryzyka. Wyceniamy te przedmioty, które mogą zostać skradzione w pierwszej kolejności. Należy również unikać niedoszacowania mienia, gdyż w razie zdarzenia, wypłacona kwota może nie pokryć ewentualnych strat. 

Wiele polis w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zawiera wymagane zabezpieczenia, którymi nasze mienie musi być chronione, aby odszkodowanie zostało wypłacone. Najważniejszym z nich są drzwi, które powinny posiadać zamki o odpowiednich parametrach. Nieruchomość warto również wyposażyć w alarmy i monitoring, dla pełniejszej ochrony. Dzięki tym zabezpieczeniom nie tylko lepiej ochronimy nasz dom i wypełnimy warunki OWU, lecz również możemy liczyć na zniżkę przy zakupie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem

Zniszczenia przy włamaniu a zwykły wandalizm 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem obejmuje ochroną nie tylko utratę mienia, ale także jego uszkodzenie, które nastąpi w trakcie kradzieży. Jednak jeżeli nastąpił akt wandalizmu, czyli złodziej zniszczył mienie nie zabierając go, wtedy zniszczenia mogą być różnie interpretowane. Za wandalizm podczas kradzieży uznaje się np. zniszczenie aktywów w przypływie złości, bądź celową dewastację, za jaką uważane jest graffiti. Ubezpieczyciel wtedy może nie wypłacić odszkodowania za tego rodzaju zniszczenia, a tylko i wyłącznie za mienie skradzione i uszkodzone bezpośrednio podczas włamania. 

Jesteśmy jednak w stanie poszerzyć naszą polisę o ochronę przed aktami wandalizmu. Zwiększy się wtedy wysokość składki, jednakże samodzielna naprawa szkód może okazać się przedsięwzięciem, którego nasz budżet nie udźwignie. 

Brak śladu włamania brak odszkodowania 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, jak sama nazwa wskazuje, chroni nas przed kradzieżą dokonaną podczas włamania. Jednakże jeśli okradziono nas bez śladu włamania, wtedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty rekompensaty. Podobnie jest z kradzieżą zuchwałą, czyli taką która odbywa się na naszych oczach (złodziej kradnie nam coś z domu i ucieka).  

Podstawowa polisa obejmuje ochroną mienie, które złodziej zrabował używając przy tym narzędzi i siły. Musi pozostawić widoczne ślady włamania. W sytuacji, gdy sprawca dostał się do mieszkania używając np. dorobionego klucza i wyniósł przedmioty, polisa niestety nie zadziała.  

Również kiedy do kradzieży doszło przez nasze rażące niedbalstwoczyli otwarte okno, zgubienie klucza i nie wymienienie zamków, bądź pozostawienie niezamkniętych drzwi.  

Jak już wcześniej wspomniano definicja kradzieży wg. OWU to włamanie przy użyciu siły i narzędzi. Narzędzia to nie tylko te tradycyjne, które kojarzą się z włamaniem, lecz również każda technologia wykorzystywana do przełamywania zabezpieczeń. Przykładem takiej technologii są urządzenia pozwalające bez naszej zgody zdalnie sterować bramą garażową, czy pozwalające obejść, bądź zniszczyć system alarmowy. 

Tego typu sytuacje nie są objęte podstawową ochroną chyba, że polisa zawiera rozszerzenie o kradzież zwykłą. Kradzieżą zwykłą nazywamy kradzież, która nie ma znamion ani śladów włamania. Toteż warto się zabezpieczyć na wszelkie warianty zdarzeń. 

Mądry Polak po szkodzie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia nakładają określone obowiązki. W kwestii ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem mamy obowiązek powiadomienia Policji, od razu po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. W innym przypadku Ubezpieczyciel uzna, iż do kradzieży nie doszło. Ważnym jest także niezwłoczne powiadomienie Towarzystwa Ubezpieczającego o powstaniu szkody, pozostawiając miejsce w stanie nienaruszonym. Jeśli stan nienaruszony nie jest możliwy, musimy stworzyć dokumentację fotograficzną i dokładnie zabezpieczyć miejsce włamania. 

Stare przysłowie głosi: “Mądry Polak po szkodzie.” Niestety taki tok myślenia niesie za sobą spore konsekwencje finansowe. Rynek ubezpieczeń oferuje szeroki wachlarz produktów, dzięki którym zyskamy ochronę na miarę naszych potrzeb. W naszej multiagencji  Ultra Ubezpieczenia posiadamy duży wybór polis od różnych Ubezpieczycieli.  

Warto wiedzieć, iż niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia nieruchomości proponuje zabezpieczenie przed skutkami wyłudzeń “na wnuczka”. Skala tego typu wyłudzeń, mimo akcji uświadamiających społeczeństwo jest nadal niestety na wysokim poziomie. 

Zapraszamy zatem do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia po szczegółowe zapoznanie się z różnymi wariantami polis. W razie pytań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego, bądź zlokalizowanie współpracującego z nami agenta w swojej okolicy. 

Więcej na temat:
https://www.link4.pl/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ogolne-warunki-ubezpieczenia-Kradziez-z-wlamaniem-i-rabunek-1094746.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/838228,ubezpieczenie-mieszkania-przed-wlamaniem-nie-ma-sladow-nie-ma-odszkodowania.html
https://axa.pl/ubezpieczenia-nieruchomosci/ochrona-przed-kradzieza/