801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Najbardziej powszechne ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest obowiązkowe, bo zabezpiecza przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Inne rodzaje ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie zielona karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

AKTUALIZACJA: Od 1 czerwca 2023 r koniec Zielonych Kart dla kierowców jadących na Białoruś i do Rosji. Kierowcy, przekraczając granice z tymi krajami, będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne.

ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części. Oferta Autocasco może być bardzo zróżnicowana, dopasować  ją można do indywidualnych potrzeb każdego naszego klienta poprzez wybór odpowiednich opcji.

Ubezpieczenie mini casco – to ochrona pojazdu za niewielką cenę, na ogół w przypadku powstania w nim szkody całkowitej i kradzieżowej.

Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy asistans  obejmuje rozmaite koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie szyb samochodowych komunikacyjnym obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej zwykle na skutek następujących zdarzeń: zderzenia się pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie lub przedmioty pochodzące z zewnątrz pojazdu, wskutek pożaru, wybuchu, itp.

PZU

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu