801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia Finansowe

Gwarancja zapłaty wadium – przeznaczona jest dla podmiotów przystępujących do przetargów na świadczenie wszelkich usług (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu, który składa ofertę w przetargu. Beneficjentem gwarancji jest organizator przetargu. Gwarancja zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Gwarancja jest szczególnie dogodną formą wadium wymaganego przez organizatorów przetargu, ponieważ zastępuje wadium w gotówce.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu – przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno wykonawca jak i podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług. Gwarancja zabezpiecza prawidłową realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek – przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno wykonawca jak i podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług. Gwarancja obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz rękojmi.

Gwarancja należytego wykonania umowy – to właściwie dwie wymienione powyżej gwarancje w jednej – przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno wykonawca jak i podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług. Gwarancja zabezpiecza prawidłową realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz rękojmi.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu