801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia Podróżne i NNW

Ubezpieczenia podróżne – zawierają kompleks rozwiązań ubezpieczeniowych niezbędnych wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Są to zwykle: organizacja i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok, wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej. Ubezpieczenia podróżne rozszerza się także o ochronę odpowiedzialności cywilnej za czyny szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie bagażu lub też ewentualnie ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dodatkowo wybrać można m.in.: wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego; wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka); wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową w najtrudniejszych chwilach, tzn. wtedy, kiedy ubezpieczonemu, stanie się fizyczna krzywda. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także w niektórych ubezpieczeniach zawał serca i udar mózgu, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi stanami chorobowymi. Podstawą produktu jest przeważnie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), często rozszerzane o: świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych; zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów; czasem też zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy zadośćuczynienie za ból.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu