801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie dla seniorów

Ubezpieczenie dla seniorów, które kierowane jest do osób również powyżej 80. roku życia. Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe nam i naszym bliskim, w razie śmierci czy nieprzewidzianej sytuacji. Jednakże jeśli osiągniemy wiek emerytalny, będziemy mieli znacznie mniejszy wybór ofert ubezpieczeniowych, ze względu na wiek. Ograniczony wybór nie oznacza jednak jego braku. Na rynku polis znajduje się bowiem Przeważnie przy zakupie takiej polisy nie jest obowiązkowa ankieta medyczna, której obecność z pewnością wykluczyłaby większość potencjalnych klientów. 

Ubezpieczenie dla seniorów 

Polisa dla osób starszych w pewnym stopniu różni się od pozostałych ubezpieczeń na życie. Jest przede wszystkim produkt, który ma za zadanie zabezpieczyć bliskich na wypadek naszej śmierci. Obligujemy się regularnie opłacać składki, a w zamian nasza rodzina, czy osoby uposażone otrzymują wypłatę świadczenia w razie naszej śmierci. Pieniądze te mogą pokryć koszty pochówku, czy spłacić ewentualne zadłużenia, które pozostawimy. Ubezpieczenie dla seniorów posiada przeważnie mniejszą sumę ubezpieczenia, niż polisa dla osób młodszych. Jednakże jest możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, co naturalnie zwiększy zakres ochrony oraz składkę.  

ubezpieczeni seniorzy

Polisa terminowa  a bezterminowa 

Ubezpieczenie dla seniorów jest polisą bezterminową. Okres, w którym opłacamy polisę w pewnym momencie mija, natomiast ochrona obejmuje nas aż do śmierci. Natomiast w przypadku pozostałych polis – terminowych – zawierana jest umowa z Ubezpieczycielem na określony czas, a po jej wygaśnięciu ochrona również wygasa. Składki na polisie terminowej gromadzą się, a w momencie zakończenia umowy możemy otrzymać ustaloną umową kwotę. Składki w polisie bezterminowej przekazywane są po naszej śmierci uposażonym, bądź bliskim. Głównym zadaniem polisy bezterminowej przeważnie jest pokrycie kosztów związanych z pochówkiem. Jednakże środki z polisy mogą również pokrywać nasze doraźne leczenie.   

Zakres ochrony Ubezpieczenia dla seniorów 

ubezpieczenie dla seniorów

Podstawą zakresu ochrony w przypadku polis dla seniorów jest zgon ubezpieczonego. Ubezpieczenie można jednak rozszerzyć o NNW, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, rehabilitację czy medyczny assistance. Podstawowy pakiet dla osób w wieku emerytalnym zawiera zazwyczaj wąski zakres ochrony, dlatego z pewnością warto go rozszerzyć. Możemy dodać do polisy ryzyko chorób układu krążenia, czy zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Z wiekem prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych chorób mocno wzrasta.  

Wyłączenia 

Jak każda polisa, również ubezpieczenie dla seniorów w OWU posiada wyłączenia, czyli sytuację w której Ubezpieczyciel zwolniony jest z wypłaty odszkodowania. Przede wszystkim są to wszelkie zdarzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy spowodowane umyślnie. Także wszelkie sytuacje, które nie spełniają definicji wskazanej w umowie. Do włączeń może należeć również zatajenie informacji o stanie zdrowia.  

ubezpieczeni emeryci

Warto rozważyć zakup ubezpieczenia dla seniora, gdyż osoby starsze często stają się grupą docelową parabanków, ze względu na stałe źródła dochodu (emerytura). Po śmierci bliskiej osoby w podeszłym wieku, krewni mogą zostać nie tylko z żalem po stracie, lecz również z kosztami pogrzebowymi, oraz pożyczkami do spłacenia. 

Zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, bądź skorzystania z formularza kontaktowego. Pomożemy dobrać najlepszą ochronę dla osób w wieku emerytalnym. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

http://www.polisa-zycie.pl/senior
https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-ciebie-i-twoich-bliskich/pzu-wsparcie-najblizszych
https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/miedzy-nami-gold/

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu