Lloyd’s: Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa.

Lloyd’s: Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa.

Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa Lloyd’s.

Jest XVIII wiek. Czas oświecenia, rewolucji przemysłowej i początku wojen napoleońskich. Anglia staje się jednym z poważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Intensywny wzrost gospodarczy zapewniają jej liczne podboje kolonialne. Akty nawigacyjne z 1650 r. zabroniły cudzoziemcom handlowania z angielskimi koloniami bez zezwolenia rządu, a towary do Królestwa mogły przypływać tylko na statkach angielskich. Kupcy posyłają statki towarowe w morze. Rodzi się zapotrzebowanie na ubezpieczenia morskie, któremu na przeciw wychodzi Lloyd’s.    

(więcej…)