Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa Lloyd’s.

Jest XVIII wiek. Czas oświecenia, rewolucji przemysłowej i początku wojen napoleońskich. Anglia staje się jednym z poważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Intensywny wzrost gospodarczy zapewniają jej liczne podboje kolonialne. Akty nawigacyjne z 1650 r. zabroniły cudzoziemcom handlowania z angielskimi koloniami bez zezwolenia rządu, a towary do Królestwa mogły przypływać tylko na statkach angielskich. Kupcy posyłają statki towarowe w morze. Rodzi się zapotrzebowanie na ubezpieczenia morskie, któremu na przeciw wychodzi Lloyd’s.    

kawiarnia Edwarda Lloyd's
kawiarnia Edwarda Lloyd’s

Przy 16 Lombard Street, w Londynie, samym centrum świata biznesu powstaje Lloyd’s. Oferuje ubezpieczenia morskie dla osób fizycznych. Powstała w 1727 r. firma, wywodzi się z istniejącej już niezorganizowanej grupy ubezpieczycieli morskich. Nazwa pochodzi od nazwiska właściciela kawiarni, Edwarda Lloyda, w której sygnowano pierwsze kontrakty. Dzięki nim, kilka lat później Lloyd’s zaczyna dominować w ubezpieczeniach transportowych. 

Powstaje Corporation of Lloyd’s 

Doświadczenie w zakresie ruchów morskich sprawiła, iż firma staje się dokładniejsza pod względem nawigacji, niż angielska Marynarka Wojenna. W rezultacie Lloyd’s informował o przejęciu statku przez korsarzy, zanim admiralicja wiedziała, że coś się zdarzyło. Doprowadza to do nawiązania wzajemnych stosunków, polegających na wymianie informacji za ochronę statków. 

logo Lloyd's ubezpieczenia

Pod koniec XIX w firma przekształca się formalnie w spółkę akcyjną, zwaną od tej pory Corporation of Lloyd’s. Stanowi ją zrzeszenie indywidualnych ubezpieczycieli, którzy przyjmują konkretne ryzyko jako osoby fizyczne. Każdy kandydat na członka musi posiadać obywatelstwo brytyjskie Wspólnoty Narodów i rekomendację przynajmniej 5 innych stowarzyszonych (warunek ten zniesiono dopiero w 1969 roku). Nie przeszkadza to w tym, że z roku na rok przybywa członków korporacji, których 1775 r. było dwustu, natomiast w roku 1801 ponad dwa tysiące. 

Lloyd’s opiera ceny na ryzyku i opracowuje reasekurację 

Na początku XX wieku korporacyjni ubezpieczyciele Cuthbert Heath i Christopher Head zaczynają gromadzić dane na temat huraganów i trzęsień ziemi. Szczegółowo je badają i identyfikują dokładny poziom ryzyka. Są bardzo skrupulatni i systematyczni. Gromadzą ogromne bogactwo informacji na temat każdego ryzyka, które uważają za niebezpieczne. 

Po trzęsieniu ziemi, które doświadczyło San Francisco w 1906 r., Lloyd’s opracowuje reasekuracje nadmiernych strat. W przypadku dużych indywidualnych roszczeń, bądź masowych mniejszych roszczeń w wyniku katastrofy, reasekuracja chroni ubezpieczyciela przed destrukcyjnym wpływem na finanse firmy. Obejmuje ubezpieczycieli, którzy w ramach reasekuracji przekazują odpowiednią część składek ubezpieczeniowych innym towarzystwom. One z kolei zobowiązują się do zwrotu proporcjonalnej części wypłaconych odszkodowań. Następuje podział i wzajemna wymiana ryzyka, która pozwala uniknąć strat przekraczających fundusze firmy. Reasekuracja jest obecnie szeroko stosowana na rynku ubezpieczeń. 

Lloyd ‘s specjalizuje się w ryzykach najtrudniejszych do oszacowania 

Siedziba Lloyd's przy Leadenhall street
Siedziba Lloyd’s przy Leadenhall street

Wyzwania stojące przed rynkiem ubezpieczeń sprawiają, że Korporacja Lloyd’s staje się firmą znaną z ubezpieczania najbardziej unikalnych i skomplikowanych ryzyk. Ubezpiecza pierwsze samochody silnikowe w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w ochronie przed skutkami ataków zepelinów w I Wojnie Światowej. Natomiast pod koniec XX w. wprowadza pierwsze ubezpieczenia przed ryzykiem politycznym. 

W późniejszej ofercie posiada również ubezpieczenia celebrytów, na przykład Bette Davis ubezpieczyła swoją talię na 28 tyś dolarów. Bruce Springsteen posiada ubezpieczenie swojego głosu na kwotę 3,5 mln funtów!

Pierwsze ubezpieczenia kosmiczne 

Lloyd’s do swojego portfela ryzyk dodaje te związane z lotami w kosmos. W 1965 r. powstaje pierwsza polisa dla wystrzelonego w kosmos satelity, a w roku 1984 ubezpieczyciele Korporacji finansują pierwszą w historii misją ratunkową satelity. Obecnie Lloyd’s posiada w ofercie ubezpieczenia kosmiczne dla sektora prywatnego, opiewające na astronomiczne kwoty. Ryzyka obejmują eksplodowanie rakiet, zderzenia na orbicie lub uszkodzenie komponentów podczas transportu przed startem. Polisy mogą również obejmować pierwsze loty komercyjne, czyli m.in.. odpowiedzialność firm zewnętrznych wobec turystów, których wyślą w kosmos. 

Corporation of Lloyd’s jest najstarszą instytucją ubezpieczeniową. Działa w ponad dwustu krajach i terytoriach na całym świecie. Ubezpiecza od ryzyk wszechstronnych i najtrudniej mierzalnych. Od platform wiertniczych, mostów, wydarzeń sportowych i globalnych banków, po części ciała celebrytów. W Polsce na rynku ubezpieczeń obecny jest od ponad trzydziestu lat. Dostarcza spersonalizowane produkty ubezpieczeniowe i reasekuracyjne dla wielu polskich branż, w tym energetyki, transportu morskiego, lotnictwa, górnictwa i infrastruktury.  

Na naszym rynku pełnomocnikiem do zawierania i wykonywania umów w imieniu Lloyd’s jest Leadenhall Polska S.A. W swojej ofercie posiada np. ubezpieczenia utraty dochodu i NNW, a także Ubezpieczenie dedykowane osobom zawodowo uprawiającym sport. Chronią przed finansowymi konsekwencjami całkowitej okresowej lub trwałej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Leadenhall oferuje również specjalistyczne polisy jak ubezpieczenie Cyber, które pokrywa koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji. Obejmuje także roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą ich danych z systemu informatycznego ubezpieczonego. 

W swoim portfelu Ultra Ubezpieczenia posiada produkty towarzystwa Leadenhall. Zapraszamy do naszej agencji, bądź skorzystania z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Lloyd-s-of-London;3933416.html
https://www.lloyds.com/about-lloyds/history/corporate-history 
https://www.leadenhall.pl/klienci/ubezpieczenia.html