801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie na życie Super Grupa

Ubezpieczenie na życie możemy wykupić jako indywidualną polisę, albo grupową w zakładzie pracy tzw. „grupówkę”. Jeśli jednak nie pracujemy w dużym zakładzie, bądź nasza firma nie oferuje zbiorowych ofert, możemy ubezpieczyć się na życie w ramach grupy otwartej. Jest to program ubezpieczeń na życie i zdrowie podobny do grupowych w pracy. Grupa otwarta zawiera szereg świadczeń zapewniających wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach rodzinnych, w tym pomoc Assistance. 

Od ubezpieczeń indywidualnych różni ją to, iż wybieramy z gotowych pakietów, które określają sumę ubezpieczenia i składkę. Ochrona obejmuje nie tylko ubezpieczonego, lecz również członków jego rodziny. Ubezpieczenie w ramach grupy otwartej oferuje niższe sumy, lecz zakres jest dużo szerszy, niż w polisach indywidualnych. Otwarta formuła pozwala na przystąpienie do ubezpieczenia praktycznie każdemu. W obu przypadkach, aby zawrzeć umowę konieczne jest przejście ankiety medycznej, pozwalającej określić nasz stan zdrowia. 

Ubezpieczenie na życie Super Grupa 

Ultra Ubezpieczenia, która jest oficjalnym przedstawicielstwem Compensa TU na Życie w strukturach Polisa-Życie, posiada w swoim portfelu ubezpieczenie w ramach grupy otwartej Super Grupa. Jako osoby zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymamy ubezpieczenie indywidualne, lecz z zakresem i ceną ubezpieczenia grupowego.  

ubezpieczenie grupowe

Polisa pozwala ubezpieczyć również osoby zatrudnione na umowę zlecenie, dzieło, a także osoby bezrobotne. Ubezpieczenie Super Grupa jest korzystne dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków, a także dla osób wykonujących wolne zawody.  Grupy otwarte przeznaczone są dla osób, które za niewielkie pieniądze chcą zabezpieczyć swoje życie i zdrowie. Szczególnie osoby w średnim wieku, dla których składka w polisie indywidualnej byłaby zbyt wysoka.  

Odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie świadczenia w przypadku zajścia co najmniej jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, czy pobyt w szpitalu, który nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Otrzymamy również świadczenie za zdarzenia około rodzinne: urodzenie dziecka, zgon małżonka, dziecka bądź naszych rodziców.  

OFERTA SUPER GRUPA
OFERTA SUPER GRUPA

W ramach umowy dodatkowej możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia o leczenie rehabilitacyjne, specjalistyczne, czy leczenie poszpitalne. Zostajemy również objęci programem „Pakiet Usług Assistance”.  Zawiera się w nim m.in. transport medyczny, wizyty domowe po nieszczęśliwym wypadku lekarza czy pielęgniarki, czy transport sprzętu rehabilitacyjnego. Z assistance mogą korzystać również nasi nieobjęci polisą współmałżonkowie, do określonej z góry kwoty. 

Dlaczego ubezpieczenie na życie Super Grupa? 

  • jesteśmy chronieni na terenie całego świata, bez wyłączeń terytorialnych (poza assistance)
  • do ubezpieczenia możemy również przystąpić, będąc na zwolnieniu lekarskim
  • mogą z niego skorzystać osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (III grupa inwalidzka)
  • nie ma wyłączeń dotyczących wykonywanego zawodu (ograniczenia występują tylko dla wojskowych i tylko podczas pełnienia służby wojskowej)

 Wyłączenia w ubezpieczeniu 

Jak każde ubezpieczenie, tak Super Grupa posiada w OWU (Ogólne Warunki Umowy) wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Nie każda osoba może zostać ubezpieczona, ankieta medyczna weryfikuje, czy stan zdrowia pozwala nas ubezpieczyć. Przykładowo osoby z wadami wrodzonymi czy leczące się onkologicznie, nie będą mogły skorzystać z ubezpieczenia. 

ubezpieczenie super grupa

Wstąpić do ubezpieczenia możemy do określonego w umowie wieku, a ochrona obejmuje ubezpieczonych maksymalnie do 67 roku życia. W wyłączeniach znajdują się również wszystkie zdarzenia spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź będącym wynikiem przestępstwa. Pełna lista wyłączeń dostępna jest w OWU

Ubezpieczenie na życie Super Grupa dedykowane jest osobom, które nie korzystają z ubezpieczenia grupowego w firmie. Uprawiają wolne zawody, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, bądź poszukują pracy. Polisa zabezpiecza nas finansowo w szczególnych momentach życia, jakimi są narodziny dziecka, nieszczęśliwy wypadek czy śmierć członków rodziny. Wykupując ubezpieczenie na życie obejmujemy ochroną nie tylko siebie, lecz również naszych bliskich. 

Zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, gdzie otrzymacie szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczenia na życie Super Grupa. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.  

http://www.polisa-zycie.pl/super-grupa
https://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/Polisa_Zycie/OWU_Super_Grupa_2019.01.25.pdf 

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu