801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie NNW szkolne

Czy wiesz, że ubezpieczenie NNW szkolne jest dobrowolne? Wrzesień to dla rodziców miesiąc nieustannych wydatków. Jednym z nich jest ubezpieczenie kupowane w szkole czy przedszkolu. Wielu rodziców wciąż uważa je za obowiązkowe, a nierzadko dyrekcja szkoły podtrzymuje ich w tym przekonaniu. Jednakże należy wyraźnie powiedzieć, iż Ubezpieczenie NNW szkolne jest produktem dobrowolnym. Jego ewentualny zakup należy zatem do decyzji rodziców. 

Zanim zgłosimy dziecko do ubezpieczenia w szkole i zapłacimy składkę, warto przeczytać dokładnie OWU jakie zawiera polisa. Często materiały marketingowe przygotowanej oferty obiecują zbyt dużo w stosunku do rzeczywistego zakresu. Ważne jest, by polisa zawierała wyraźne informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby dostać świadczenie, oraz ile ono będzie wynosić. 

dzieci ubezpieczone w szkole

Na czym polega ubezpieczenie NNW Szkolne 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie NNW) należy do ubezpieczeń osobowych, czyli przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie. Od ubezpieczeń na życie odróżnia je to, iż są uzależnione, jak nazwa wskazuje od nieszczęśliwego wypadku. Zatem nie obejmują zachorowań, nawet tych ciężkich i nagłych. 

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego. Obejmuje wypadki, jakim dzieci mogą ulec w czasie drogi do/z szkoły, podczas zajęć lekcyjnych, czy w życiu prywatnym. Ochrona obejmuje dzieci w szkole, przedszkolu i innych placówkach. W czasie zajęć pozalekcyjnych, w domu, na placu zabaw czy na dyskotece. Działa całą dobę również w wakacje

Na co zwrócić uwagę kupując polisę NNW 

Polisa NNW opiewa na kwotę z góry ustaloną. W przypadku następstw, czyli uszczerbku na zdrowiu wypłacana jest zryczałtowana kwota, bądź procent sumy ubezpieczenia. Ważne jest zatem, aby korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia. Dla przykładu: posiadamy polisę na 100 tyś. zł i doznajemy uszczerbku na zdrowiu. W OWU polisy nasz uszczerbek opiewa w na 1%, otrzymamy zatem tysiąc złotych. Natomiast w podstawowych wersjach polis 1% wynosi ok sto złotych. 

ubezpieczenie nnw w szkole

Na rynku dostępne są polisy z tzw. systemem progresywnych wypłat świadczeń. Zakładają one wyższą wypłatę za większy uszczerbek na zdrowiu. Przy niewielkich uszczerbkach kwoty również są niewielkie. Jednakże, gdy urazy będą poważne, świadczenie będzie stosunkowo wysokie. 

Ogólne warunki umowy (OWU) określają również obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni od wypadku, lub od dnia w którym zgłoszenie stało się możliwe. W razie nieterminowego zgłoszenia ubezpieczyciel może obniżyć świadczenie wykazując, że opóźnienie utrudniło likwidację szkody. Należy zatem dokładnie zapoznać się z polisą zanim ją wykupimy. 

Wyłączenia w ubezpieczeniu NNW szkolnym 

W każdej polisie istnieją wyłączenia, czyli powody dla których odszkodowanie nie może być wypłacone. W ubezpieczeniu NNW szkolnym może być zapis, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy zdarzenie było z wyłącznej winy poszkodowanego. Dla nas oznacza to, że w sytuacji w której np. dziecko w ramach zabawy skoczy z wysokich schodów i złamie nogę, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Również w włączeniach mogą być urazy doznane podczas zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły czy nawet lekcji W-F. Niektóre polisy gwarantują wypłatę za drobne urazy np. ukąszenie osy, jednakże rekompensata jest niewielka i uzależniona od spełnienia szeregu warunków. 

nnw ubezpieczenie szkolne

Należy przede wszystkim przeczytać dokładnie polisę, zanim się na nią zdecydujemy. Warto również pamiętać, iż na ubezpieczenie NNW szkolne nie musimy się decydować od razu we wrześniu. Można je wykupić w każdym momencie roku, nie tylko szkolnego. W sytuacji, gdy szkolne ubezpieczenie NNW nam nie odpowiada, możemy zawsze indywidualnie ubezpieczyć dziecko dopasowując kwoty i rozszerzenia pod własne oczekiwania. 

Zapraszamy zatem do naszego biura Ultra Ubezpieczenia, gdzie nasi agenci dobiorą odpowiedni zakres ochrony zgodny z potrzebami dziecka. W razie pytań prosimy skorzystać z formularza kontaktowego, bądź wyszukać agenta w swojej okolicy

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy#dokumenty-do-pobrania
https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/ 
https://www.warta.pl/ubezpieczenia/zycie/nnw-szkolne

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu