fbpx

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie NNW) należy do ubezpieczeń osobowych, czyli przedmiotem ubezpieczenia jest nasze życie i zdrowie. Od ubezpieczeń na życie odróżnia je to, iż są uzależnione, jak nazwa wskazuje od nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to obejmuje skutki owego wypadku określone w warunkach ubezpieczenia. Dla przykładu: jeśli w wyniku wypadku nasze zdrowie znacznie się pogorszyło, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, dzięki któremu będziemy mogli pokryć np. koszty leczenia czy rehabilitacji. 

Polisa NNW jest dobrowolna a świadczenia podlegają kumulacji. W praktyce oznacza to, że możemy wykupić tyle polis następstw nieszczęśliwych wypadków ile chcemy, i tyle też otrzymamy świadczeń. Odszkodowanie zostanie również wypłacone niezależnie czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy z ubezpieczenia OC komunikacyjnego.Posiadając ubezpieczenie NNW otrzymamy świadczenie gdy uczestniczymy w wypadku jako ofiara, jak również jako sprawca.  

Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

W zależności od pakietu polisa może pokrywać pobyt w szpitalu, rehabilitację czy refundację leków. Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku będziemy niezdolni czasowo, czy całkowicie do pracy uzyskamy pomoc finansową a nawet przeszkolenie zawodowe dla inwalidów.

ratownicy med następstwa nieszczęśliwych wypadków

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają również w swojej ofercie pakiet usług assistance, który gwarantuje w razie wypadku m.in. zorganizowanie i opłatę opieki nad dziećmi a nawet pomoc domową. 

Jeżeli nieszczęśliwy wypadek będzie ze skutkiem śmiertelnym pieniądze z polisy zostaną wypłacone najbliższym. Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu zwłok i organizacji pogrzebu. 

Koszt ubezpieczenia NNW 

Polisa NNW opiewa na kwotę z góry ustaloną. W przypadku następstw, czyli uszczerbku na zdrowiu wypłacana jest zryczałtowana kwota, bądź procent sumy ubezpieczenia. Ważne jest zatem, aby korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia. Dla przykładu posiadając polisę na 100 tyś. zł, w przypadku uszczerbku na zdrowiu opiewającego w OWU na 1%, otrzymamy tysiąc złotych. Natomiast w podstawowoych wersjach polis 1% wynosi ok stu złotych. 

Cena ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest jednolita dla wszystkich. Na jej wpływ ma nasz wiek, stan zdrowia a nawet zawód, który wykonujemy. Polisę możemy wykupić jako samodzielne ubezpieczenie, albo opcję dodatkową do posiadanych polis, która będzie tańsza za względu na niższe koszty sprzedaży. Najczęściej jest ona dodoawana do pakietów OC/AC samochodowego. Ale możne to też być opcja dodatkowa do polisy na życie. Również ubazpieczenia grupowe możemy wzbogacić o polisę NNW. Wtedy następuje rozszerzenie polisy o nieszczęśliwe wypadki w pracy, w drodze do niej i z niej. Takie opcje mają zazwyczaj wysokie sumy ubezpieczenia, gdyż ryzyko wystąpienia jest relatywnie mniejsze. 

Na co zwrócić uwagę kupując polisę

następstwa nieszczęśliwych wypadków

Zanim wykupimy polisę powinniśmy zapoznać się dokładnie z umową. Niektóre podstawowe polisy obejmują świadczeniem tylko zdarzenie, które powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu. Wszelkie drobne uszkodzenia ciała t.j. złamania nie podlegają ochronie. Również niezdolność do pracy w skutek nieszczęśliwego wypadku, rozumiana jest tutaj jako całkowita niezdolność do jakiejkolwiek pracy. W razie czasowej bądź lekkiej niezdolności wypłacane jest 10 proc. sumy ubezpieczenia. Można jednak naszą polisę rozszerzyć o wypłatę w razie niezdolności do pracy wykonywanej lub wyuczonej. Takie rozszerzenie coraz częściej wybierane jest przez osoby wykonujące specjalistyczne zawody jak np. chirurg. Na rozszerzenia warto również zwrócić uwagę, gdy uprawiamy sporty wysokiego ryzyka (wspinaczkę, narciarstwo), bądź gdy wybieramy się do kraju zagrożonego wojną lub terroryzmem. 

Na rynku dostępne są polisy z tzw. systemem progresywnych wypłat świadczeń. Zakładają one wyższą wypłatę za większy uszczerbek na zdrowiu. Przy niewielkich uszczerbkach kwoty również są niewielkie, lecz gdy urazy będą poważne, świadczenie będzie stosunkowo wysokie. 

zmartwiona kobieta

Ogólne warunki umowy (OWU) Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków określają również obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni od wypadku, lub od dnia w którym zgłoszenie stało się możliwe. W razie nieterminowego zgłoszenia ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty świadczenia, lecz może je obniżyć wykazując, że opóźnienie utrudniło likwidację szkody. Należy zatem dokładnie zapoznać się z polisą zanim ją wykupimy. 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w szkole 

Wrzesień to dla rodziców miesiąc nieustannych wydatków. Jednym z nich jest ubezpieczenie kupowane w szkole czy przedszkolu. Wielu rodziców wciąż uważa je za obowiązkowe, nierzadko dyrekcja szkoły podtrzymuje rodziców w tym przekonaniu. Jednakże należy wyraźnie powiedzieć, iż Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest produktem dobrowolnym, a jego ewentualny zakup należy do decyzji rodziców

Zanim zgłosimy dziecko do ubezpieczenia w szkole i zapłacimy składkę warto przeczytać dokładnie OWU jakie zawiera polisa. Często materiały marketingowe przygotowanej oferty obiecują zbyt dużo w stosunku do rzeczywistego zakresu. Ważne jest by polisa zawierała wyraźne informacje o warunkach jakie trzeba spełnić, aby dostać świadczenie, i ile ono będzie wynosić. 

dzieci w szkole

W umowie może być zapis, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy zdarzenie było z wyłącznej winy poszkodowanego. Dla nas oznacza to, że w sytuacji w której np. dziecko w ramach zabawy skoczy z wysokich schodów i złamie nogę, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Również w włączeniach mogą być urazy doznane podczas zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły czy nawet lekcji W-F. Niektóre polisy gwarantują wypłatę za drobne urazy np. ukąszenie osy, jednakże rekompensata jest niewielka i uzależniona od spełnienia szeregu warunków. 

NNW a obowiązkowe OC 

Agenci ubezpieczeniowi sprzedając obowiązkową polisę OC samochodu często polecają dodatkową polisę NNW. Ubezpieczenie OC chroni nas od odpowiedzialności cywilnej, jeśli spowodujemy wypadek. Środki z naszej polisy zostają wtedy wypłacone poszkodowanej przez nas osobie, na pokrycie jej szkód, w tym również tych zdrowotnych. Natomiast ani my jako kierowcy, ani osoby przez nas przewożone nie otrzymają żadnego odszkodowania. Posiadając polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków my i nasi pasażerowie otrzymamy odpowiednie wsparcie po wypadku. 

Ubezpieczenie NNW obejmuje także szkody powstałe podczas postoju, parkowania czy naprawiania pojazdu na poboczu. Również podczas wsiadania i wysiadania z auta, a także podczas załadunku i rozładunku towaru. 

Wyłączenia w polisie 

W każdej polisie istnieją wyłączenia, czyli powody dla których odszkodowanie nie może być wypłacone. Są to wszelkie zdarzenia, które powstały z naszej winy. Wypadek, który spowodowaliśmy pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających. Wynikający z próby popełnienia przestępstwa, bądź kiedy umyślnie do niego doprowadziliśmy. Rażące niedbalstwo, w tym wypadku prowadzenie auta bez ważnych uprawień, bądź niezabezpieczenie przewożonego towaru. Jeśli podczas wypadku nasi współpasażerowie są nietrzeźwi, bądź wsiedli do pojazdu z kierowcą pod wpływem alkoholu, nie przysługuje im prawo do świadczenia. 

pijący kierowca następstwa nieszczęśliwych wypadków

Do wyłączeń należą również choroby psychiczne i choroby zawodowe związane z pracą, którą wykonujemy. Wypadki wynikające z udziału w protestach lub działaniach wojennych. A także celowe samobójstwo lub jego próba.  

Należy przede wszystkim przeczytać dokładnie polisę, zanim się na nią zdecydujemy. W sytuacji, gdy szkolne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nam nie odpowiada, możemy zawsze indywidualnie ubezpieczyć dziecko dopasowując kwoty i rozszerzenia pod nasze potrzeby. 

Polisa NNW jest produktem uniwersalnym i elastycznym. Jest szczególnie przydatna dla osób uprawiających sporty, dzieci i młodzieży, czy dla osób wyjeżdżających na wakacje. Jej zakres możemy dopasować pod swoje indywidualne potrzeby. Możemy wykupić tylko NNW, lub w pakiecie z np. OC samochodu. Miesięczny koszt takiej polisy jest niewielki, patrząc na kwoty odszkodowania.  

Warto podstawową polisę rozszerzyć o dodatkowe świadczenia, które zapewnią opiekę w czasie hospitalizacji, czy nawet zwrot kosztów zakupionych protez. Zapraszamy zatem do naszego biura Ultra Ubezpieczenia, gdzie nasi agenci dobiorą odpowiedni zakres ochrony zgodny z oczekiwaniami. W razie pytań prosimy skorzystać z formularza kontaktowego, bądź wyszukanie agenta w swojej okolicy.

Więcej na temat:
https://rf.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw/Czym_jest_ubezpieczenie_NNW__wszyscy_mi_mowia_ze_jest_niewiele_warte___1631
https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-zdrowia/ubezpieczenie-nnw-dla-kazdego
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1428047,szkolne-ubezpieczenie-nnw-rzecznik-finansowy-szkoda-dziecko-ubezpieczyciel.html
T. Michalski, R. Pajewska, Ubezpieczenia gospodarcze, WSiP, Warszawa 2001.