fbpx

Za nami spotkanie szkoleniowe, które zorganizowaliśmy wspólnie z Akademia Doradców Ubezpieczeniowych.

Było to z pewnością wydarzenie bez precedensu. Z naszego zaproszenia skorzystało szerokie grono ULTRA WSPÓŁPRACOWNIKÓW, Agentów Ubezpieczeniowych i przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.

Bardzo cieszy fakt, iż rozumiemy ogrom wyzwań, jakie czekają naszą branżę w kontekście zmian jakie wniesie nowa Ustawia o dystrybucji ubezpieczeń, która jest jeszcze w fazie projektu, jednak już w bardzo zaawansowanym stadium a postępy prac można śledzić m. in. na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292805 oraz http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-92-17.  Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż podnoszenie własnych zawodowych kwalifikacji jest kluczowe. Przygotowani do nadchodzących zmian nie będziemy się ich obawiać, a zdobyta na takich szkoleniach wiedza z pewnością będzie naszym atutem.

Marek Niewiadomski w imieniu Ultra Ubezpieczenia wita uczestników szkolenia
Marek Niewiadomski w imieniu Ultra Ubezpieczenia wita uczestników szkolenia

Na szkoleniu dyskutowaliśmy o praktycznej stronie przygotowania się agentów ubezpieczeniowych do wdrożenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a następnie odbyło się szkolenie z ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie. Liczne grono uczestników wykazało się determinacją w pogłębianiu wiedzy i wielką aktywnością.

Piotr Kaczanowski omawia projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Piotr Kaczanowski omawia projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W kontekście nadchodzących zmian w branży ubezpieczeniowej mogliśmy się dowiedzieć kto będzie dystrybutorem ubezpieczeń i jakie konsekwencje się z tym wiążą. O tym jakie informacje trzeba będzie przekazać klientowi, o jakie zgody i oświadczenia należy zadbać. Wiemy, że musimy się przygotować do rozpatrywania reklamacji, że czekają nas zmiany w umowach z TU a także czym będzie karta produktu. Nowa ustawa wymusi na branży coś, co dla profesjonalnego agenta winno być czymś oczywistym, tzn. właściwe badanie potrzeb klienta a co za tym idzie podniesie jakość usług i pomoże wyeliminować z rynku nieuczciwych oraz źle przygotowanych do roli doradcy pośredników. Zakres zmian, których w całości tu nie wymieniamy, rzeczywiście może przytłaczać, ale dzięki takim spotkaniom możemy się z nimi oswoić i do nich przygotować zanim jeszcze wejdą w życie czyniąc z tego przewagę rynkową.

Głównym tematem spotkania były obowiązkowe ubezpieczenia rolne. W związku z obszernością tematu w punktach przedstawiamy tylko kilka wybranych z poruszonych z zagadnień:

  • dlaczego w ramach ubezpieczenia OC rolników będzie odpowiedzialność za szkodę na osobie wyrządzoną ubezpieczonemu rolnikowi przez osobę pracującą w jego gospodarstwie rolnym,
  • o odpowiedzialności kontraktowej w tym ubezpieczeniu
  • o tym, jak kwalifikować budynki jako wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,
  • o zmianach w posiadaniu gospodarstwa rolnego lub jego części, bez zmiany własności i skutkach tych zmian dla umów ubezpieczenia,o
  • o skutku śmierci ubezpieczonego rolnika dla umów ubezpieczenia przez niego zawartych.

Prowadzący szkolenie Piotr Kaczanowski z właściwą sobie charyzmą prezentował omawiane zagadnienia. Pan Piotr nie tylko posiada ogromną wiedzę, popartą doświadczeniem, ale potrafi jak nikt inny przekazać ją w sposób tak zajmujący i zmuszający do refleksji. Do wszystkich uczestników roześlemy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wczorajszym wydarzeniem zainteresowała się także lokalna prasa. Już niebawem wywiad z Panem Piotrem Kaczanowskim w Gazeta Olsztyńska.

Dziękujemy Akademii Doradców Ubezpieczeniowych i Piotrowi Kaczanowskiemu za spotkanie. Mamy ogromną nadzieję i apetyt 😉 na kolejne spotkanie.