801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej, czyli Ignorantia legis non excusat, jak głosi rzymskie prawo: nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Nawet jak nie znamy przepisów prawnych, musimy ich przestrzegać. Nieznajomość prawa jest dość powszechnym zjawiskiem. Natomiast różne sytuacje życiowe często wymuszają na nas dochodzenie swoich spraw przed sądem. Musimy wtedy wynająć prawnika, pokryć koszty postępowania czy opinii biegłych. Wiele osób właśnie ze względu na finanse woli zrezygnować z wytoczenia postępowania karnego. W takim przypadku ubezpieczenie ochrony prawnej będzie najlepszym rozwiązaniem

Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej? 

Jest to polisa, która przede wszystkim chroni ubezpieczonego przed kosztami związanymi z postepowaniem sądowym. Zazwyczaj występuje jako rozszerzenie do ubezpieczeń mieszkaniowych bądź komunikacyjnych, lecz może być również oddzielnym produktem. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych polisa chroni przed postępowaniem sądowym dotyczącym zdarzenia na drodze. Natomiast rozszerzając ubezpieczenie mieszkania o ochronę prawną otrzymamy pomoc m. in. w sprawach sądowych dotyczących naszego życia prywatnego. 

podpisanie ochrony prawnej

Jeśli będziemy potrzebowali skorzystać z usług adwokata, zasięgnąć opinii radcy prawnego, czy wytoczyć proces, wówczas nie będziemy musieli płacić z własnej kieszeni, lecz koszty pokryje Ubezpieczyciel. Ubezpieczenie przyda się gdy zostaniemy zwolnieni z pracy, chcemy oskarżyć pracodawcę o mobbing, a także w sporach np. z sąsiadami czy sprzedawcą. 

Ubezpieczenie ochrony prawnej, jak każde inne ubezpieczenie posiada sumę ubezpieczenia. Jest to kwota z góry określona w OWU polisy, stanowiąca górną granicę, do której Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Niektóre Towarzystwa mają zapis w umowach, iż każde świadczenie bądź wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia o kwotę wypłaconą. 

Zakres ochrony prawnej 

Ubezpieczenie ochrony prawnej swoją ochroną obejmuje przeważnie takie sytuacje jak: 

  • Bezpłatna porada prawna 
  • Wzór potrzebnego pisma 
  • Pokrycie opłat sądowych
  • Pokrycie kosztów dojazdu na rozprawę sądową 
  • Wynagrodzenie adwokata  

Do zakresu ubezpieczenia możemy doliczyć również assistance prawny, czy dostęp do bezpłatnej infolinii prawnej. Dzięki niej otrzymamy wstępną analizę naszej sytuacji, a także rozwiązanie prostszych problemów z punktu widzenia prawa. Przeważnie w ramach assistance otrzymamy informacje prawne dotyczące kodeksu pracy, cywilnego czy spółek handlowych, a także prawa konsumenckiego. 

Wyłączenia 

Jak każda polisa, również ubezpieczenie ochrony prawnej w OWU posiada wyłączenia, czyli sytuację w której Ubezpieczyciel zwolniony jest z wypłaty odszkodowania. Przede wszystkim są to wszelkie zdarzenia spowodowane pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy umyślnie

ubezpieczenie ochrony prawnej

Wyłączne mogą być również szkody, których koszt nie przekroczy zawartej w umowie kwoty. Również sytuacje, które miały miejsce poza granicami Polski, bądź sprawy sądowe toczące się za granicą, gdyż nie wszystkie polisy obejmują inne terytoria niż RP. 

Prawie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe do włączeń zaliczają pokrycie kosztów postępowania w sprawie toczącej się przeciwko własnemu Towarzystwu. Mówiąc prościej, jeśli np. Nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, u którego mamy wykupioną ochronę prawną, to za koszty postępowania czy opinię adwokata będziemy musieli zapłacić sami. 

Polska jest krajem, w którym usługi prawne są jednym z najdroższych w Europie. Natomiast dochodzenie swoich praw wiąże się z długimi rozprawami, a przede wszystkim wysokimi kosztami, szczególnie jeśli potrzebni są rzeczoznawcy. Ubezpieczenie ochrony prawnej może być traktowane jako szeroko rozumiane finasowanie pomocy prawnej. Szczególnie biorąc pod uwagę niewielką składkę za polisę przy obszernym spectrum ochrony. 

Zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, gdzie dowiecie się więcej o ochronie prawnej. Skorzystajcie również z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/moje-zycie/inwestuje-w-siebie/kiedy-sie-przyda-ochrona-prawna 
https://www.pzu.pl/encyklopedia/baza-wiedzy/pzu-dom/produkty/ubezpieczenie-ochrony-prawnej 
https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/WU%201%202016/WU%202015-01%2003%20Pabis.pdf 

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu