fbpx

Transport drogowy charakteryzuje się występowaniem szeregu ryzyk, przed którymi należy się odpowiednio uchronić. Ubezpieczenia transportowe dedykowane są firmom z branży TSL, czyli transportowo-spedycyjno-logistycznej. Podmiotom gospodarczym zajmującym się przemieszczaniem ludzi, bądź rzeczy za pomocą środków transportu. Działalność mogą prowadzić w kraju, lub na terenie Unii Europejskiej. 

W ramach ubezpieczeń transportowych przewoźnik może wykupić OC dla firmy, dzięki czemu zabezpieczy się przed finansowymi konsekwencjami zdarzenia. Ubezpieczenie mienia firmy i cargo ochroni majątek firmy i towar przewożony przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Natomiast wykupiona polisa NNW pomoże pracownikom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach powypadkowych. 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika 

hale transportowe

Firma transportowa, posiadając w swojej flocie pojazdy, musi mieć wykupione obowiązkowe OC pojazdów mechanicznych. Nasuwa się zatem pytanie o zasadność kolejnego ubezpieczenia OC. W ubezpieczeniu obowiązkowym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w ładunkach i przesyłkach. Odpowiedzialność finansowa przeniesiona jest na właściciela firmy, chyba że szkoda wynikła z winy posiadacza innego pojazdu mechanicznego.  

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika obejmuje uszkodzenie lub zaginięcie towaru, szkody w paletach, kontenerach i platformach służących do zabezpieczenia towaru. Także uszkodzenia powstałe podczas postoju środka transportu, zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, a także zniszczenia powstałe w następstwie rozboju. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, iż wybierając tanią polisą OC z wąskim zakresem, nie chronią w praktyce swoich interesów dostatecznie. 

Polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla pracowników 

Wypadki w branży transportowej zdarzają się niezwykle często. Poza uszkodzeniem pojazdu, często uszczerbku na zdrowiu doznaje również kierowca. Wykupując NNW dla pracowników właściciel firmy zabezpiecza finansowo pracowników i ich rodziny. Powszechnym rodzajem polis NNW są grupowe ubezpieczenia z miesięczną składką, którą pokrywa pracownik. Istnieje też możliwość wykupienia polisy dla wszystkich pracowników przez pracodawcę, wtedy stanowi ona element motywacyjny np. w ogłoszeniu o pracę. 

Polisa NNW w swoim zakresie obejmuje m.in .:

  • wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci pracownika, a także świadzcenia dodatkowe dla dzieci.
  • świadczenia medyczne, pokrycie kosztów rehabilitacji,
  • assistance medyczny
  • pokrycie kosztów pogrzebu 

Polisa pozwala zabezpieczyć majątek firmy od wszelkich zdarzeń nieprzewidzianych. Kradzież z włamaniem, wandalizm czy przepięcie, to tylko niektóre z nich. Ubezpieczeniem mienia firmy należy objąć nie tylko budynek, w którym prowadzona jest działalność, lecz także nieruchomość poza budynkiem, gdzie składowane są towary, brama wjazdowa, wiaty, parking itd.  

Ubezpieczenia ładunków w transporcie (cargo) 

ubezpieczenia transportowe ochrona na drodze

Przedsiębiorcy oferujący usługi transportowe często narażeni są na szkody ładunków. Ubezpieczenia transportowe w zakresie ubezpieczenia ładunków w transporcie cargo dotyczy ochrony samych przewożonych towarów.  Obejmuje przewóz ładunku od opuszczenia miejsca nadania do chwili dostarczenia do odbiorcy.

Ochrona często poszerzona jest o czynności przeładunkowe. Polisa pokrywa koszty zdarzeń nagłych wypadku, wandalizmu, kradzieży towaru i środka transportu. W zakres ubezpieczenia wchodzą również zdarzenia losowe takie jak powódź, pożar, uderzenia pioruna. Ubezpieczyciel pokrywa także koszty uprzątnięcia po szkodzie, ratowania przedmiotu ubezpieczenia, bądź jego utylizacji. 

Rozszerzenia i wyłączenia ubezpieczeń transportowych 

Ubezpieczenia transportowe warto rozszerzyć o ochronę przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych, żywych zwierząt czy rzeczy wartościowych. Szczególnie wartości pieniężnych, dzieł sztuki, czy drogocennych zbiorów.  

Natomiast Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy kierowca, który doprowadził do zdarzenia był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Także w przypadku rażącego niedbalstwa, bądź w skutek umyślnego działania przedsiębiorcy, czyli kiedy zachodzi podejrzenie przestępstwa ubezpieczeniowego //link// 

Branża transportowa szczególnie narażona jest na szereg nieprzewidzianych sytuacji. Przedsiębiorcy powinni mieć właściwie dobraną ochronę całego procesu transportu ładunku, aby niwelować finansowe skutki nieprzyjemnych zdarzeń. Na rynku dostępne jest kilka rodzajów ubezpieczeń dedykowanych zarówno przewoźnikom, producentom, oraz handlowcom. 

Po szczegóły oferty zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, bądź skorzystania z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

https://www.ergohestia.pl/korporacja/oferta/ubezpieczenie-transportowe/
https://axa.pl/biznes/transport-i-floty/ubezpieczenia-transportowe/ 
https://poradnikprzewoznika.pl/2016/ubezpieczenia-transportowe/