fbpx

Zmiany pogodowe jakich obecnie doświadczamy są coraz bardziej gwałtowne i nieprzewidywalne. Nieuchronnie zbliżająca się katastrofa klimatyczna stawia przed branżą ubezpieczeniową coraz to nowe wyzwania. Jedną z nich jest edukacja klientów.

Ponad połowa osób biorąca udział w badaniach Polskiej Izby Ubezpieczeń, uważa iż nie doświadczy konsekwencji zmian klimatu.

Aż 80 proc. badanych, mieszkających na ziemiach narażonych na żywioły, nie byłoby w stanie z własnych środków odbudować zniszczoną nieruchomość. Połowa ankietowanych, w razie szkody spowodowanej żywiołem, liczy na pomoc państwa bądź… rodziny.

Polisy chroniące przed silnym wiatrem, ochrona przed przepięciami, które powodują szkody w AGD i RTV czy ubezpieczenia od powodzi wciąż należą do rzadkości.

Dane światowe również nie napawają optymizmem. Portal forsal.pl informuje, że tylko 40% majątków na świecie dotkniętych katastrofą naturalną było ubezpieczonych, a pozostała część już nie. Mamy więc do czynienia z tzw. luką ubezpieczeniową.

Globalne ocieplenie powoduje wzrost poziomu mórz, które z kolei doprowadzi do trwałego zalania niżej położonych terenów. Prognozuje się, iż do roku 2050 kraje takie jak Holandia czy Gujana mogą zostać całkowicie zalane.

Gwałtowne zjawiska pogodowe doświadczą również i nasz tereny. Polsce zagrażają coraz rzadsze, lecz bardziej ulewne deszcze, które doprowadzą do podtopień i coraz częstszych powodzi. Pamiętna powódź, która wystąpiła w Polsce w 2010 r., doświadczyła łącznie ok 24 tyś. rodzin. Tylko 13% oszacowanych wtedy strat było ubezpieczonych!

Kupując ubezpieczenie nieruchomości pamiętajmy:

  • określić sumę ubezpieczenia odpowiadającej wartości majątku, który chcemy chronić
  • objąć ubezpieczeniem również ruchomości, jak sprzęt AGD/ RTV czy meble
  • poszerzyć zakresu ochrony o szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna
  • uzgodnić wariant wyceny mienia w razie przyszłej szkody

Nie jesteśmy w stanie zatrzymać nadchodzącej katastrofy klimatycznej, możemy natomiast w pewnym stopniu zminimalizować jej skutki. Aby powstrzymać nadchodzące zmiany potrzebna jest globalna mobilizacja. W szczególności zgoda na wprowadzanie zmian m.in. w celu ograniczenia emisji CO2.

Tymczasem, aby uchronić się od finansowych skutków szkód, które mogą się wydarzyć proponujemy skorzystać z naszej oferty. W biurze Ultra, jak również u naszych partnerów dostępne jest szerokie spectrum ubezpieczeń: m.in. polisy poszerzone o szkody powstałe w wyniku żywiołów, ruchomości (w tym sprzęt RTV/AGD i meble), ubezpieczenia majątkowe ogółem, ubezpieczenia nieruchomości, na życie i wiele innych.

Zapraszamy do nas, celem uzgodnienia odpowiedniego wariantu.


Źródła:

https://piu.org.pl/niezaklinaj-czyli-jak-lekcewazymy-zagrozenia-pogodowe/

https://forsal.pl/artykuly/1394702,rosna-koszty-katastrof-naturalnych.html

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/