801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Bezpieczny Rejs z InterRisk – Twoja Ochrona Prawna na Wodzie

Nie ważne, czy jesteś prawdziwym wilkiem morskim, czy pierwszy raz wypływasz w rejs. Nieprzewidziane sytuacje spotykają każdego, na przykład podczas tankowania. Kiedy tworzy się kolejka jachtów przy stacji benzynowej. Wszyscy spokojnie czekają, ale jeden jacht próbuje przepłynąć bez kolejki. Tworzy się fala. Łodzie zahaczają o siebie nawzajem. Dochodzi do kolizji i szkód. Trudno ustalić winnych, zatem pozostaje tylko droga prawna. A polskie usługi prawne są jedne z najdroższych w Europie.

Czy wiesz, że teraz możesz zabezpieczyć swoje interesy prawne nawet podczas rejsu po jeziorach? InterRisk przy współpracy z Ultra Ubezpieczenia wprowadza wyjątkowy produkt – Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla właścicieli i użytkowników zarejestrowanych jednostek pływających. To kompleksowe rozwiązanie, które zapewni Tobie wsparcie w przypadku problemów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem łodzi.

Co obejmuje ubezpieczenie Ochrony Prawnej?

jacht chroniony prawnie na wodzie

Asysta Prawna – Obejmuje porady i konsultacje prawne, sporządzanie opinii oraz analiz prawnych. Możesz również liczyć na pomoc w wyborze adwokata lub radcy prawnego, który poprowadzi Twoją sprawę.

Pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych – Porysowano Twój jacht, ale winny się nie przyznaje? Ubezpieczenie pokryje koszty adwokata reprezentującego Twoje interesy przed sądem. Obejmuje to jego wynagrodzenie, koszty sądowe oraz koszty dojazdów na rozprawy. Suma ubezpieczenia wynosi aż 50 000 zł.

Ważne!
Warto zapamiętać, że w razie potrzeby możesz skorzystać z telefonicznych porad prawnych, dostępnych w ramach infolinii działającej w przypadku zdarzeń na morskich szlakach – 24/7. Produkt skierowany jest również do obcokrajowców. Infolinię obsługują konsultanci w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Składka roczna wynosi jedynie 200zł. Przy polisie 7 dniowej – składka jedynie 70 zł. Wykupiłeś polisę na rok, ale pływasz w ciągu roku różnymi jachtami? Nie ma problemu! W polisie Bezpieczny Rejs z Interrisk można zmieniać aneksem numery rejestracyjne jachtu.

Wyłączenia polisy Bezpieczny Rejs z InterRisk

Jak każda polisa również Bezpieczny Rejs z InterRisk posiada wyłączenia, czyli sytuacje za które Ubezpieczyciel nie odpowiada. W przypadku Ochrony Prawnej są to m.in.:

  1. zdarzenia powstałe w skutek umyślnego działania, bądź pod wpływem alkoholu czy środków odurzających
  2. prowadzenia jachtu bez ważnego dowodu rejestracyjnego
  3. zdarzeń będących wynikiem działań wojennych i katastrof 
  4. wypadki ubezpieczeniowe, które są wyraźnie wyłączone z zakresu ochrony
  5. odszkodowania, grzywny, kary, do których zobowiązany jest ubezpieczony
jacht z ochroną prawną

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie od InterRisk?

Na wodach podobnie jak na drogach spotykasz się z różnymi sytuacjami. Wymuszenia pierwszeństwa przy wejściach do kanałów, przy jednoczesnym uszkadzaniu innych łodzi zdarzają się stosunkowo często. Nie wszystkie zdarzenia na jeziorze zakończą sie zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Dzięki ubezpieczeniu Bezpieczny Rejs zyskasz Ochronę Prawną na polskich wodach.

Renomę produktu zapewnia InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – Ubezpieczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu masz pewność, że Twoje interesy są w dobrych rękach. Zaufaj ekspertom i zadbaj o swoją ochronę prawną na wodzie już dziś!

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Ultra Ubezpieczenia
Anna Olbryś: 609 114 803
e-mail: anna.olbrys@ultra-ubezpieczenia.pl

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Ochrony Prawnej dla zarejestrowanych jednostek pływających.

Wysokość składki w ubezpieczeniach Ochrona Prawna uzależniona jest od przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz formy ubezpieczenia. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzonych uchwałą nr nr 01/27/01/2022 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 27.01.2022 r., dostępnych na stronie www.interrisk.pl. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu