fbpx

ULTRA WSPÓŁPRACOWNICY mają możliwość oferowania swoim klientom unikatowego produktu jakim jest GAP – ubezpieczenie od utraty wartości zarówno samochodu nowego, jak i używanego.

Jak to działa?

Samochód w ciągu 3 lat eksploatacji traci nawet 50%
swojej pierwotnej wartości!
W czasie użytkowania samochodu może przydarzyć
się szkoda całkowita – kolizja, kradzież lub inne zdarzenie nawet nie z winy naszego Klienta, a pojazd nie będzie nadawał się już do dalszej eksploatacji. Niestety, w takim przypadku ubezpieczyciel AC lub OC
sprawcy wypłaci Ci odszkodowanie odpowiadające rynkowej wartości samochodu na dzień szkody. Dzięki GAP możesz odzyskać cała sumę,
którą zapłaciłeś za samochód. Ubezpieczenie GAP DEFEND działa
na terytorium geograficznym Europy z wyłączeniem Rosji.