Wraz z początkiem marca, w Hotelu Warmińskim odbyła się Ultra Akademia z dr nauk prawnych Pawłem Sikorą.

Tematem spotkania były: Nowości w systemie prawnym w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, sytuacja związana z rekomendacjami KNF wprowadzonymi w 11.2022 i reakcją rynku na nie, nowe podejście do pojęcia „ruch pojazdu”.

Szkolenie poprowadzi dr Paweł Sikora. Doktor nauk prawnych, Specjalizacja: odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie OC zarządzających (D&O), ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia budowy i montażu, inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, prawo konsumenckie, prawo cywilne, zawieranie i wykonywanie umów.

Dziękujemy dr Sikorze za wykład, oraz naszym ultra agentom za aktywny udział.