801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe to rodzaj polisy na życie. Ma na celu zgromadzenie pieniędzy dla dziecka, aby mogło rozpocząć samodzielne życie. Zabezpiecza również finansowo dziecko na wypadek przedwczesnej śmierci rodziców.  Ubezpieczenie na rzecz dziecka zawiera rodzic albo inny członek rodziny, np. babcia, dziadek czy ciocia. Część miesięcznej składki przeznaczona jest na inwestycje, a część na ochronę. Inwestowane pieniądze wpłacane są do wybranych przez klienta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w celu pomnażania. Dziecko dostanie pieniądze po osiągnięciu określonego w umowie wieku. Wysokość wypłaty zależy natomiast od sumy ubezpieczenia, bądź wyników inwestycyjnych 

Ubezpieczenie posagowe zapewnia ochronę oraz oszczędności. Umowa zabezpiecza dziecko w przypadku śmierci rodziców (opiekunów), a także buduje kapitał na jego przyszłość. Jest zabezpieczeniem, z którego można skorzystać w wybranym momencie życia dziecka: na studia, zakup mieszkania czy samochodu.  

Im młodsze dziecko ubezpieczamy, tym mniejszą składkę zapłacimy, zatem najlepiej wykupić polisę po urodzeniu dziecka. Okres opłacania składek jest wtedy dłuższy, zatem można uzbierać pokaźny kapitał. Umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym można również wykupić dziecku starszemu, do ukończenia 18. roku życia. Cena ubezpieczenia zależy od wieku dziecka, rodziców, oraz ich stanu zdrowia. 

Zalety ubezpieczenia posagowego 

Polisa pomoże zapewnić dziecku środki na edukację oraz start w dorosłe życie. Możemy sami zdecydować o zakresie ochrony dziecka. Ubezpieczenie posagowe można rozszerzyć o różne dodatkowe warianty, zabezpieczając nie tylko dziecko, ale i samą rodzinę. Poza typowym dla ubezpieczenia na życie zakresem warto dodać ochronę na wypadek takich sytuacji jak: ochrona rodzica w razie zawału, zachorowania na nowotwór, czy niezdolności do pracy. Na przykład, gdy u ubezpieczonego rodzica zostanie stwierdzone trwałe inwalidztwo i nie będzie w stanie dalej odprowadzać składek, towarzystwo może przejąć ich opłacanie, a polisa będzie nadal funkcjonowała. W efekcie dziecko otrzyma świadczenie, tak jak to zostało zapisane w umowie. 

Czym się różni ubezpieczenie posagowe od konta oszczędnościowego? 

Ubezpieczenie posagowe to polisa na życie, która zapewni dziecku finansową ochronę w trakcie trwania (np renta po śmierci rodziców), oraz kapitał wypłacony po ukończeniu określonego wieku (np po 18. roku życia). Konto oszczędnościowe natomiast oferuje tylko kapitał, który dziecko dostanie w dniu 18. urodzin , lecz nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej, czyli wypłaty odszkodowania w przypadku tragedii 

Polisa posagowa oprócz zgromadzenia pieniędzy, które są inwestowane w czasie trwania umowy, zapewnia pieniądze także wtedy, gdy rodzic umrze.  Nawet gdy dziecko nie osiągnęło wieku wskazanego w umowie ubezpieczenia. Najczęściej będzie to renta, którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie wypłacać dziecku do momentu osiągnięcia wieku uprawniającego do wypłaty świadczenia. Można również w takiej sytuacji zrezygnować z renty, a wtedy Ubezpieczyciel będzie opłacał składki za rodzica do końca trwania umowy.

Wyłączenia w ubezpieczeniu posagowym

Jak każda polisa, również posagowa posiada w swojej umowie wyłączenia, czyli sytuacje, za które Towarzystwo nie odpowiada. W przypadku ubezpieczenia posagowego głównym wyłączeniem jest wiek dziecka, które w momencie podpisania umowy nie może mieć więcej jak 18 lat.  
Umowę podpisuje się na min 5 lat a przeważnie górnym terminem jest 25 lat. Ubezpieczenie nie może być zawarte z rodzicem lub osobą obcą powyżej 55. roku życia. 
Kończyć się powinna najpóźniej w momencie, gdy osoba podpisująca umowę osiągnie wiek 75 lat.
Zawierana jest na czas określony, z reguły nie krótszy niż 5 lat (okres ten jest dostosowany indywidualnie do wieku dziecka i jego potrzeb finansowych). 

Ubezpieczenie posagowe oferowane jest przez różne Towarzystwa, a ich zakres i ceny mogą się różnić. Warto zatem skorzystać z oferty multiagencji, która posiada w swojej ofercie pokaźny portfel Towarzystw. Zapraszamy  do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, gdzie na pewno dobierzemy najlepsze rozwiązania.
Polecamy również skorzystanie z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziecie także współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.

Wiecej na stronie:
mfiles.pl 
warta.pl 
pieniadze.rp.pl 

  

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu