801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Wykorzystywanie zielonej energii jest obecnie nie tylko przyjazne środowisku, ale również opłacalne.  Najlepszym przykładem jest wykorzystanie promieni słonecznych. Zakup z montażem fotowoltaiki to inwestycja rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego warto wykupić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Tym bardziej, że służą one nie tylko nam, lecz również pozwalają uzyskać dodatkowy dochód. Dzięki ustawie o prawie energetycznym z 2013 roku możliwe jest sprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii elektrycznej.


Panele fotowoltaiczne, a słoneczne 

Panele zamieniają energię z promieniowania słonecznego w prąd stały. Ten z kolei stanowi źródło zasilania dla rozmaitych urządzeń w domu.  Kolektory słoneczne przetwarzają energię słoneczną w cieplną, która wykorzystywana jest do ogrzewania wody lub wspierania instalacji C.O. Instalacje fotowoltaiczne są najbardziej wydajne zimą. Instalacja solarna najlepiej sprawdza się w letnich miesiącach.
 
Chociaż panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne źródła energii, towarzystwa traktują je bardzo podobnie, ubezpieczając je praktycznie na takich samych zasadach.

ubezpieczone panele fotowoltaiczne


Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Wszystko zależy od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Jeśli panele zamontowane są na ścianach lub na dachu nieruchomości, to zaliczane jest do elementów stałych. Taką instalację ubezpieczamy w ramach podstawowej polisy mieszkaniowej. Z kolei panele fotowoltaiczne zamontowane na posesji można ubezpieczyć tylko w ramach specjalnego rozszerzenia do podstawowej polisy mieszkaniowej. Traktowane są wtedy jako budowle znajdujące się przy domu, takie jak garaż wolnostojący, warsztat czy stodoła. 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych powinno obejmować nie tylko ochronę na skutek zdarzeń losowych, ale także kradzieży. Przy ewentualnej awarii (zwłaszcza w okresie zimowym), istotna jest szybka naprawa instalacji. Szukając ubezpieczenia warto wybrać tę z  najszybszym okresem wypłaty odszkodowania.

Co obejmuje zakres ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych?

 • uderzenie pioruna;
 • przepięcie (pochodzące z samej instalacji);
 • grad;
 • kradzież i wandalizm
 • huragan lub porywisty wiatr;
 • pożar;
 • eksplozja i implozja;
 • powódź, która zagraża w szczególności tym elementom instalacji, które są umieszczone na posesji
 • uszkodzenie przez zwierzęta

Rozszerzenie polisy o dodatkowe opcje:

Przerwę w działaniu instalacji fotowoltaicznej w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem
niższą produkcję energii elektrycznej przez np. niekorzystne warunki atmosferyczne (zbyt małe nasłonecznieniem lub zbyt wysokie temperatury).

fotowoltaiczne panele ubezpieczenie

Wyłączenia w polisie

Wyłączenia, czyli wszystkie sytuacje, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. W przypadku paneli fotowoltaicznych są to szkody powstałe:

 • umyślne lub z rażącego niedbalstwa 
 • w skutek upadku np. drzewa przy niewłaściwej wycince
 • przemarzania konstrukcji wsporczych lub fundamentów
 • z niewłaściwego użytkowania mienia
 • wynikające naturalnego zużycia mienia
 • uszkodzenia, za które ponosi odpowiedzialność producent lub instalator

Źródła:
Allianz
PZU
Wiener
TUZ

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu