Drony są bezzałogowymi statkami powietrznymi, wykorzystywanymi do wykonywania fotografii czy filmów z lotu ptaka. Znajdują swoje zastosowanie również w ratownictwie medycznym, nieruchomościach czy geodezji. Coraz częściej korzystamy z nich w celach rekreacyjnych, traktując jako formę rozrywki. Drony użytkowane w celach profesjonalnych, oraz te z masą powyżej 5 kg podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Jednakże warto zastanowić się nad ubezpieczeniem również prywatnych dronów, gdyż ich np. upadek z kilkudziesięciu metrów może uszkodzić czyjąś własność, bądź zrobić komuś krzywdę. Natomiast wysokie kwoty zadośćuczynienia będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. 

Branża ubezpieczeniowa wyróżnia dwa rodzaje produktów dedykowanych dronom: dobrowolne bądź obowiązkowe OC dla operatora, oraz dobrowolne aerocasco obejmujące uszkodzenie samego drona. Wysokość składki ubezpieczenia zależy od parametrów technicznych, wartości sprzętu oraz oczywiście sumy ubezpieczenia. 

ubezpieczony dron

Ubezpieczenie OC dla operatora

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni nas od finansowych skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim. W przypadku dronów powyżej 5 kg i wykorzystywanych profesjonalnie jest obowiązkowe.  W przeciwieństwie do polisy na auto, wystawiana jest na użytkownika, a nie na statek powietrzny. Jeśli zatem jest kilku użytkowników jednego drona, to każdy z nich musi posiadać ubezpieczenie OC. Istnieje również możliwość wystawienia zbiorowej polisy na wszystkich wymienionych w polisie użytkowników. 

Warto wiedzieć, iż do użytkowania dronów w celach komercyjnych potrzebne jest świadectwo kwalifikacji UAVO. Aby podejść do egzaminu państwowego przed egzaminatorem z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, trzeba przejść szkolenie UAVO, na którym poznamy zasady lotów dronów do celów komercyjnych.

ubezpieczenie dronów

Użytkownik prywatny może również wykupić ubezpieczenie OC. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone mieniu lub osobom. Przykładowo nasz dron niespodziewanie upadnie na stojący samochód, wgniatając karoserię, bądź nieszczęśliwie wleci w grupę przechodniów, powodując uszczerbek na zdrowiu. 

Standardowe ubezpieczenie dronów obejmuje przede wszystkim pilotów obsługujących statki w zasięgu wzroku. Ochronę można rozszerzyć o mniej tradycyjne loty dronem poza zasięgiem wzroku operatora. W pakiecie OC możemy wykupić również dobrowolne ubezpieczenie aerocasco. 

Aerocasco – ubezpieczenie dla dronów 

Jeżeli chcemy mieć pewność, iż w razie uszkodzenia drona, otrzymamy finansowe wsparcie na naprawy, powinniśmy wykupić polisę ac dla dronów. Ubezpieczenie aerocasco obejmuje szkody powstałe w samym statku powietrznym.  Również te powstałe podczas naprawy, przeglądu, modernizacji lub przeróbki.  Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o nieprzewidziane zdarzenia typu pożar, kradzież czy wypadek drogowy, zaistniałego podczas transportu czy przechowywania.  

Standardowe wyposażenie statku powietrznego, związane ściśle z wykonywaniem lotów, jest objęte ubezpieczeniem aerocasco. Każde dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie zamontowane na dronie może być objęte ochroną po opłaceniu dodatkowej składki. 

Wyłączenia  w ubezpieczeniu dronów

polisa dla dronów

Wyłączeniem w ubezpieczeniu oc są wszelkie szkody wyrządzone umyślnie, bądź w stanie nietrzeźwości. Powstałe w wyniku kolizji ze statkiem powietrznym oraz udziału ubezpieczonego w strajkach czy zamieszkach. Natomiast w polisie ac wyłączeniem są szkody powstałe w wyniku naturalnego procesu starzenia się statku powietrznego. Wadliwie przeprowadzona naprawa czy niewłaściwa eksploatacja dronu, również nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową. 

Drony coraz bardziej zyskują na popularności, a co za tym idzie, szkody wyrządzone przez nie są tylko kwestią czasu. Miłośnicy tych statków powietrznych powinni posiadać dobre ubezpieczenie oc i ac, które zapewni im finansowe bezpieczeństwo, w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, gdzie dobierzemy najlepszy wariant ochrony. W razie pytań polecamy skorzystać z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

https://www.ergohestia.pl/korporacja/oferta/ubezpieczenia-lotnicze/
http://www.swiatdronow.pl/co-z-tym-ubezpieczeniem-oc
Materiały PZU