801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Udział własny w szkodzie

mężczyzna mi udział własny w szkodzie

Jeśli chcesz obniżyć koszt ubezpieczenia AC, możesz wybrać opcję udziału własnego w szkodzie, inaczej franszyzę redukcyjną. Im wyższy udział własny w szkodzie, tym teoretycznie cena za ubezpieczenie powinna być niższa. Udział własny określa, jaką część szkody będziesz musiał pokryć z własnych środków. Wysoki udział własny, oznacza niższą składkę i niższe odszkodowanie. W zależności od zakładu ubezpieczeń, ustalany jest indywidualnie, a jego szczegółowy opis znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)

Czytaj dalej

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu