801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Obowiązek administratora danych osobowych oraz zasady współadministrowania danymi osobowymi

administrator danych osbowych

Pandemia, która nam obecnie towarzyszy, wymusiła reorganizację pracy. Szczególnie branża ubezpieczeniowa, która opiera się głównie na bezpośrednim kontakcie z klientem, musiała wdrożyć nowe procedury i rozwiązania, by zapewnić klientom ciągłość ubezpieczeń, a agentom możliwość pracy zdalnej. Szukając nowych rozwiązań w zaistniałej sytuacji, napotykamy często na przeszkody, których wcześniej nie mieliśmy. Przy obecnym zdalnym trybie pracy, zagadnienie np. zgód na przetwarzanie danych osobowych, czy obowiązku informacyjnego klienta, trochę się komplikuje. 

Czytaj dalej

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu