801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Za nami wyjątkowa odsłona ULTRA AKADEMII.

Mieliśmy okazję zgłębiać tajniki ryzyk budowlano-montażowych.
Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki takim projektom ULTRA WSPÓŁPRACOWNICY zyskują nowe możliwości operowania na trudnym i zmieniającym się rynku. Bardzo dziękujemy firmie ubezpieczeniowaprzestrzen.pl – Szkolenia dla ubezpieczeń za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.
Tłumnie przybyłym ULTRA WSPÓŁPRACOWNIKOM i przedstawicielom towarzystw ubezpieczeniowych dziękujemy za udział w spotkaniu. Wasza obecność utwierdza nas w przekonaniu, iż warto organizować takie spotkania w przyszłości, co z pewnością uczynimy.

Czytaj dalej

ULTRA AKADEMIA – EDYCJA SPECJALNA

Serdecznie zapraszamy ULTRA WSPÓŁPRACOWNIKÓW na pierwsze spotkanie w ramach współpracy ze firmą szkoleniową ubezpieczeniowaprzestrzen.pl – Szkolenia dla ubezpieczeń. Firma ta dotąd organizowała bardzo wysoko specjalistyczne szkolenia dla pracowników towarzystw, firm likwidujących szkody, brokerów itp.

Ultra jest pierwszą multiagencją w Polsce, która organizuje dla swoich współpracowników tak wysokiej jakości specjalistyczne szkolenia, skądinąd bardzo kosztowne na wolnym rynku.

Czytaj dalej

Ubezpieczenia Firmowe

Ubezpieczenie firmy – działalność firmy (mowa tu o małych i średnich przedsiębiorstwach) bardzo często ubezpiecza się w formule pakietowej – polisa taka zawiera w sobie kompleksową ochronę majątku firmy oraz ryzyk wiążących się z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. Tego rodzaju polisa obejmować może: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych; ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo); ubezpieczenie kosztów stałych działalności; ubezpieczenie wandalizmu; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czytaj dalej

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu