801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

ULTRA WSPÓŁPRACOWNICY Bożena Chrapkowska

Z branżą ubezpieczeniową związana od 1999 r, w charakterze ULTRA WSPÓŁPRACOWNIKA od 2013 r. Z prawdziwym zaangażowaniem dzieli się ze swymi klientami doświadczeniem i pozytywną energią. Bożena idzie przez życie tanecznym krokiem, najchętniej w rytmie salsy i rumby.

Czytaj dalej

Ubezpieczenia Firmowe

Ubezpieczenie firmy – działalność firmy (mowa tu o małych i średnich przedsiębiorstwach) bardzo często ubezpiecza się w formule pakietowej – polisa taka zawiera w sobie kompleksową ochronę majątku firmy oraz ryzyk wiążących się z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. Tego rodzaju polisa obejmować może: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych; ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo); ubezpieczenie kosztów stałych działalności; ubezpieczenie wandalizmu; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czytaj dalej

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu