fbpx

Polska służba zdrowia… Podobno, żeby chorować w Polsce, trzeba mieć zdrowie. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne naraża nas na absurdalnie długie kolejki do lekarzy specjalistów. Na wizytę u endokrynologa czy kardiologa trzeba czekać przynajmniej pół roku. Jeśli uda się nam już dostać do lekarza, to zazwyczaj przepełnienie pacjentów sprawia, iż wizyta trwa zaledwie krótką chwilę. Przy skierowaniu na badania, musimy wrócić na omówienie wyników. Wizyta za kolejne pół roku. Zatem tworzy się sytuacja, w której prawie rok czekamy na diagnozę choroby.  

Wychodząc poza system państwowej opieki medycznej, musimy z prywatnych środków opłacać wizyty u specjalistów. Przy przewlekłych chorobach, koszty leczenia robią się astronomiczne. Należy pamiętać, że badania, na które prywatny gabinet nas kieruje, opłacamy również sami. Generuje to kolejne koszty. Alternatywnym rozwiązaniem staje się prywatne ubezpieczenie zdrowotne.  Umożliwia nam, w ramach abonamentu korzystanie  z szybkiego dostępu do  lekarzy specjalistów, badań i zabiegów w wybranych placówkach medycznych.   

Ubezpieczenia zdrowotne w ujęciu statystycznym 

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że liczba ubezpieczonych prywatnie osób wzrosła o 15 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Polacy decydują się na pakiety, które zapewniają im szybki dostęp do specjalisty oraz szeroki zakres badań diagnostycznych. W ciągu trzech kwartałów 2019 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne prawie 640 mln zł. Pomimo wzrostu, Polska plasuje się na najniższym miejscu wśród krajów rozwiniętych, pod względem wydatków na zdrowie. 

stomatolog w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Największy udział w rynku ubezpieczeń zdrowotnych mają ubezpieczenia grupowe finansowane przez pracodawców. Możemy zauważyć, że często w ogłoszeniach o pracę firmy umieszczają informacje o prywatnej opiece medycznej, jako zachętę dla przyszłych pracowników. Pokazuje to jak ważnym dla pracowników i również pracodawców jest zdrowie. 

Liczba centrów medycznych z roku na rok rośnie, co zapewnia spadek kosztów prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Staje się ono coraz bardziej dostępne dla przeciętnego Polaka. Zresztą coraz mniej osób może sobie pozwolić na oczekiwanie na wizytę do lekarza czy koniecznie zabieg. 

Różnica między ubezpieczeniem prywatnym a państwowym 

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje nam opiekę lekarską, hospitalizację czy badania. Jest obowiązkowe, czyli nie możemy z niego zrezygnować. Składają się na nie wszyscy obywatele RP posiadający pracę. Składka odciągana jest z naszej pensji i wynosi 9 proc. wynagrodzenia. W ramach składki możemy ubezpieczyć współmałżonka i dzieci. Osoby bezrobotne również posiadają ubezpieczenie. Opłacane jest przez Urząd Pracy.  

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest przede wszystkim dobrowolne. Wykupujemy pakiet w postaci ubezpieczenia, opłacany rocznie, bądź co miesiąc. Zapewnia nam szeroki zakres świadczeń medycznych bez limitów i kolejek. Mamy możliwość ubezpieczyć, podobnie jak w państwowym ubezpieczeniu współmałżonka i dzieci. Prywatne ubezpieczenie nie posiada karencji, czyli po opłaceniu składki otrzymujemy natychmiastową opiekę medyczną. 

Zakres prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

laboratorium w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Cena jest czynnikiem, który określa zakres świadczeń zdrowotnych. Im większy zakres, tym cena wzrasta. Ubezpieczenia zdrowotne zapewniają przeważnie nielimitowany dostęp do opieki zdrowotnej. W pakiecie będziemy mieli konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także specjalistów i profesorów dostępne bez skierowań. Zabiegi i badania ambulatoryjne, diagnostyczne. Możemy w ramach usługi zamówić również wizytę domową lekarską czy pielęgniarską. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają różne warianty pakietów medycznych. Wybieramy sami, który pakiet najbardziej będzie nam odpowiadał. Niektóre warianty oferują dodatkowo szczepienia, rehabilitacje, czy zniżki na usługi stomatologiczne

Assistance medyczny 

Bezsprzecznym atutem pakietów zdrowotnych jest assistance medyczny. Dotyczy zdarzeń związanych z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy śmiercią osoby bliskiej Ubezpieczonego. W ramach assistance otrzymujemy opiekę pielęgniarską, domową po leczeniu w szpitalu czy rehabilitację. Mamy możliwość skorzystania z opieki psychologa bądź osobistego asystenta medycznego. Assistance zapewnia również transport ze szpitala i pomoc w zakwaterowaniu na czas rekonwalenscencji.  

Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie zdrowotne? 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, sami wybieramy zakres ochrony medycznej. Oznacza to, iż wysokość miesięcznej składki zależy od nas. Ceny podobnych pakietów mogą się różnić, dlatego warto sprawdzić, oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Powinniśmy również sprawdzić zakres ochrony i dostępność placówek medycznych, z których usług będziemy chcieli skorzystać.  

Stetoskop w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Chorując na przewlekłą chorobę, czy mając obciążenia genetyczne, chcielibyśmy z pewnością, by wariant zawierał jak najwięcej zdarzeń związanych z naszą chorobą. Również może się okazać, iż w naszym miejscu zamieszkania nie ma placówek medycznych wybranego towarzystwa. Każde towarzystwo z góry określa rodzaj i liczbę placówek, z którymi współpracuje. Podstawowym warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia jest konieczność regularnego opłacania składek.

Towarzystwa posiadają również opcję refundacji kosztów. Jeśli korzystamy z usług medycznych w miejscu spoza listy rekomendowanych placówek, wtedy zostaną nam zwrócone koszty do limitu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 

Wyłączenia w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zawiera wyłączenia, czyli sytuacje, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.  Standardowymi wyłączeniami są zdarzenia pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Śmierć spowodowaną działaniami wojennymi, czy samobójstwo. 

Prywatne ubezpieczenie medyczne nie pokrywa również leczenia niepłodności, zmiany płci, czy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.  Do wyłączeń należy leczenie alkoholizmu, HIV/AIDS i choroby Alzheimera. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów leczenia sanatoryjnego czy stomatologicznego, jednak otrzymamy na nie refundacje do limitu. 

lekarz z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Państwowa służba zdrowia nie zawsze spełnia oczekiwania pacjentów. Często czekając na wizytę, bądź zabieg nasz stan zdrowia może się znacznie pogorszyć. Warto zatem wcześniej wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Zapewni nam i naszym bliskim swobodny dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej. Posiadanie pakietu medycznego, w perspektywie czasu, okaże się dużo tańszym rozwiązaniem, niż kosztowne wizyty w prywatnych gabinetach.  

Na rynku ubezpieczeniowym znajduje się kilkadziesiąt polis zdrowotnych.  Szukając odpowiedniego wariantu warto posiłkować się agencją ubezpieczeniową. Agent pomoże wybrać nam odpowiedni pakiet dostosowany do naszych potrzeb i możliwości.  Zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, bądź skorzystania z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-multi-zdrowie/
https://piu.org.pl/wkrotce-3-mln-osob-bedzie-mialo-ubezpieczenie-zdrowotne/ 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-wydaja-coraz-wiecej-na-prywatne-ubezpieczenia-zdrowotne-7783164.html 
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/5196,bedzie-nowa-ulga-zdrowotna.html