specjalista ds sprzedaży i wsparcia w biurze w Olsztynie

Co może Cię zainteresować?

 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, cieszącej się pozytywnymi opiniami i zaufaniem klientów i kooperantów;
 • kameralny, niekorporacyjny klimat w biurze;
 • praca na pełen etat;
 • ciekawe projekty, dynamiczne środowisko;
 • regularne szkolenia podnoszące poziom kompetencji sprzedażowych jak i wiedzy z obszaru produktów ubezpieczeniowych.

Czym będziesz się zajmować?

 • w okresie wdrożenia Twoim zadaniem będzie przygotowanie ofert ubezpieczeniowych dla klientów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz nauka produktu i szlifowanie kompetencji sprzedażowych;
 • następnie budowaniem bazy klientów, pozyskiwaniem rekomendacji, poszukiwaniem okazji sprzedażowych, spotkaniami bezpośrednimi z klientami, połączonymi z analizą ich potrzeb ubezpieczeniowych, sprzedażą dopasowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych, obsługą posprzedażową;
 • wspieraniem kooperantów Firmy w ich analogicznej działalności, w relacjach z towarzystwami ubezpieczeń, udzielaniem informacji merytorycznych jak i wskazywaniem ścieżki rozwiązania problemu;
 • aktywnym wsparciem w realizacji nowych projektów marketingowych, rekrutacyjnych itp.

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

 • tworzysz dobre relacje, lubisz pomagać ludziom,
 • jesteś empatyczny i umiesz słuchać,
 • zajmujesz się lub chcesz zacząć pracę w sprzedaży, masz w związku z tym takie aspiracje,
 • ważna dla Ciebie jest etyka pracy i jakość obsługi klienta,
 • posiadasz wykształcenie min. średnie (poziom minimalny do uzyskania uprawnień),
 • nie przeraża Cię praca w dynamicznym środowisku, gdzie dużo się dzieje,
 • posiadasz umiejętność obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych takich jak Ms Word, Ms Excel, dokumenty i arkusze Google.

Zaciekawiła Cię ta oferta? Zaaplikuj! rekrutacja@ultra-ubezpieczenia.pl

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w zw. z art. 221a Kodeksu pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych administratorowi danych na potrzeby obecnie prowadzonej rekrutacji oraz kolejnych.

…………………………………….

         (data i podpis)”

Przypominamy również, że stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ULTRA Ubezpieczenia Sp. z o.o., REGON 380876982, NIP 7393917471 ul. Warmińska 28 lok. 4, 10-545 Olsztyn, tel. 89 523-51-15, email: biuro@ultra-ubezpieczenia.pl, jako pracodawca.
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane wykraczające poza wskazany zakres, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 221  Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.).
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie  zawartej umowy, w tym między innymi: kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty  świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
 8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie usunięte, poza przypadkiem związanym z Państwa zatrudnieniem.
 9. Posiadacie Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  • prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.